•  

    โรงเรียนกวดวิชา โซล์ฟ

    055 212 845

  •  

    Mon - Fri 16.00 - 20.00

    Sat - Sun 8.00 - 18.00

ศิษย์โซล์ฟ ที่น่ารัก แถวหน้า วิศวะ โทรคมนาคม-ลาดกระบัง / วิศวะ ไฟฟ้า-ลาดกระบัง / วิศวะ โยธา-มหิดล / วิศวะ เคมี- พระนครเหนือ/ แถวหลังทุกคนอยู่คณะ แพทยศาสตร์