•  

    โรงเรียนกวดวิชา โซล์ฟ

    055 212 845

  •  

    Mon - Fri 16.00 - 20.00

    Sat - Sun 8.00 - 18.00

ระวัง.!!!!..ฮาตกเก้าอี้ .โซล์ฟ..ฮาๆ เฮา วิชาการ ม.4 พร่งนี้พบกัน นะครับ ‪#‎จากผล‬ การวิจัยสรุปกล่าวไว้ ‪#‎ว่าการเรียนอย่างสนุกสนาน‬ ‪#‎ทำให้เข้าใจดีกว่าการเรียนแบบเครียดๆ‬